:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  10°C mgła

7. Konkurs Artystyczny na projekt Grobu Pańskiego u OO.Pijarów

spotkania, Konkurs Artystyczny projekt Grobu Pańskiego Pijarów - zdjęcie, fotografia

Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego oraz Rektor Kościoła OO. Pijarów pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie rozpisali doroczny konkurs na projekt Grobu Pańskiego w krypcie Kościoła Pijarów w Krakowie przy ul. Pijarskiej

Grób Pański w kościele Pijarów od wieków budzi żywe zainteresowanie społeczności Krakowa. Współcześnie aranżacji Grobu Pańskiego w pijarskiej świątyni rokrocznie wiele uwagi poświęcają także media i środowiska opiniotwórcze. Przesłanie Grobu Pańskiego w krypcie w zależności od momentu dziejowego często poruszało aktualną problematykę społeczno - moralną, zawsze pamiętając o podstawowym sensie Tajemnicy Wielkiej Nocy – rozumianej jako święto pokonania śmierci i tryumf życia.

Regulamin Konkursu

§ 1

1.Konkurs ma charakter otwarty, jednak szczególnie adresowany jest do artystów profesjonalnych, architektów oraz studentów uczelni artystycznych i wydziałów architektury, którzy wypełnią wymogi niniejszego regulaminu.

2.Celem konkursu jest przygotowanie projektu i wykonanie Grobu Pańskiego w krypcie kościoła OO. Pijarów p.w. Przemienia Pańskiego w Krakowie przy ul. Pijarskiej 2.

3.Nagrodą za projekt przyjęty do realizacji jest bezpłatny wyjazd: do Grecji na teren Riwiery Olimpijskiej w maju/czerwcu albo wrześniu 2017 na siedmiodniowy atrakcyjny program turystyczno - edukacyjny organizowany w ramach projektu „Polskie Dziedzictwo Narodowe w Unii Europejskiej”.

4.Ponadto przewiduje się nagrody fundowane przez p. Magdalenę Serafin – właścicielkę Sklepu „Szał dla Plastyków” (zestawy materiałów artystycznych) oraz inne.

§ 2

1. Eliminacje konkursowe polegają na opracowaniu projektu Grobu Pańskiego możliwego do realizacji w krypcie kościoła pw. Przemienia Pańskiego w Krakowie.

2. Projekt Grobu Pańskiego musi być zgodny w sferze teologicznej z nauczaniem Kościoła Rzymsko – Katolickiego oraz stwarzać możliwości Adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy. W związku z tym ważna jest także organizacja ruchu przestrzeni krypty. Oceny teologicznej dokonuje Komisja powołana przez Rektora kościoła pw. Przemienia Pańskiego w Krakowie.

3. Prawo ostatecznego wyboru zgłaszanego projektu przysługuje Rektorowi kościoła Przemienienia Pańskiego, którego głos rozstrzygający w komisji uwzględni znaczenie walorów teologiczno – liturgicznych.

4. W sferze artystycznej oceny projektu dokonuje Jury Konkursu w składzie: a. ks. prof. Andrzej Nowobilski b. prof. Adam Brincken c. dr hab. Andrzej Gaczoł d. prof. Jan Pamuła e. prof. Stanisław Rodziński f. ks. dr Mieczysław Rolka g. scenograf Tadeusz Smolicki h. mgr Anna Jadowska – Barczyk – sekretarz Jury

5. Tematyka Grobu Pańskiego oprócz charakterystycznych elementów liturgicznych, może być inspirowana następującymi zagadnieniami:

a. Rok św. Brata Alberta

b. 100 – lecie Objawień Fatimskich

c. Kalasantyński Rok Jubileuszowy z okazji 400 - lecia istnienia Zakonów Pijarów

d. aktualną problematyką społeczno - moralną,

W KAŻDYM PRZYPADKU AUTOR PROJEKTU WINIEN KIEROWAĆ SIĘ DOMINUJĄCYM PRZESŁANIEM GROBU PAŃSKIEGO WIELKIEJ NOCY; ŚWIĘTO POKONANIA ŚMIERCI I TRIUMF ŻYCIA

6. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konkursie mogą oglądać kryptę kościoła pw. Przemienia Pańskiego po uzgodnieniu terminu w portierni Klasztoru OO. Pijarów przy ul. Pijarskiej 2 (tel. 12/4222255 ) lub w trakcie ogólnodostępnych wystaw.

7. Projekt Grobu Pańskiego, winien zawierać kosztorys wykonawczy projektu, który musi spełniać wymóg racjonalności kosztów finansowych wykonania projektu, mającego ściśle określony czas ekspozycji w okresie Wielkanocnym 2017.

8. Po rozstrzygnięciu Konkursu Organizatorzy zapewniają Autorowi zwrot kosztów materiałów koniecznych do wykonania projektu w krypcie.

9. Laureat Konkursu, którego projekt zostanie wybrany do realizacji zobowiązuje się nieodpłatnie wykonać nagrodzony projekt Grobu Pańskiego w kościele pw. Przemienia Pańskiego w terminie pomiędzy 6. kwietnia a 12. kwietnia 2017 (włącznie).

10. Projekty, szkice (wizualizacje i plany) w formacie A3 z opisem i kosztorysem oraz zaklejoną kopertę z danymi o Autorze – wszystko opatrzone godłem – należy składać do 25. marca (włącznie) na recepcji Klasztoru OO. Pijarów, ul. Pijarska 2 w Krakowie w godzinach od 10.00 do 16.00. Koperty winny być zatytułowane: Konkurs na Grób Pański 2017 w kościele OO. Pijarów. PRACE NADESŁANE POCZTĄ LUB KURIEREM MUSZĄ DOTRZEĆ POD WSKAZANY ADRES NAJPÓŹNIEJ DO 25. MARCA (WŁĄCZNIE).

11. Jury rozstrzygnie konkurs do 31. marca 2017 (włącznie).

§ 3

Prawa autorskie nagrodzonych lub wyróżnionych w konkursie prac przechodzą nieodpłatnie na prawnego reprezentanta kościoła pw. Przemienia Pańskiego, z prawem ich ewentualnego wykorzystania jako projektów Grobu Pańskiego w wymienionym kościele w przyszłości.

§ 4

1. Spory wynikłe w związku z udziałem w Konkursie rozstrzygają Organizatorzy Konkursu: Prezydium Zarządu Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego wspólnie z Rektorem kościoła pw. Przemienia Pańskiego.

2. Udział w niniejszym Konkursie na projekt Grobu Pańskiego nie może być podstawą roszczeń finansowych wobec Organizatorów Konkursu lub Jury.

3. Laureaci Konkursu są zobowiązani do przestrzegania Zasad Udziału w Programie „Polskie Dziedzictwo Narodowe w Unii Europejskiej”, które określają prawa i obowiązki uczestników wyjazdów zagranicznych realizowanych w ramach tego programu.

4. Koszty związane z przygotowaniem projektów i ich złożeniem w wyznaczonym terminie ponoszą uczestnicy. Szczegółowe informacje można uzyskać: codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 10.30 do godz. 12.30 oraz od 19.00 do 21.00 u Sekretarza Konkursu p. mgr Anny Jadowskiej - Barczyk pod numerem telefonu 606/662272 lub e-mailem: [email protected] albo na stronie internetowej: www.pijarzy.pl w zakładce: Konkurs na projekt Grobu Pańskiego Kraków.

 

7. lutego Roku Pańskiego 2017 – we Wspomnienie bł. Klary Szczęsnej

7. Konkurs Artystyczny na projekt Grobu Pańskiego u OO.Pijarów komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

spotkania, Dzielnica 1 Stare Miasto - więcej informacji