Św. Jan Paweł II orędownikiem Braci Kurkowych z Valmede


Portal iKrakow.info
08/04/2019

Wieści od Braci Kurkowych Miasto Kraków
Krakowscy Bracia Kurkowi wzięli udział w uroczystym wprowadzeniu relikwii krwi św. Jana Pawła II do Kościoła Parafialnego św. Andrzeja w miejscowości Velmede w Sauerlandzie, który leży na terenie Nadrenii – Westfalii.

Współpraca pomiędzy bractwami kurkowymi Krakowa i Valmede trwa od wielu lat. Szczególnie umacnianie więzi pomiędzy obiema organizacjami pielęgnują państwo Wolfgang Rinschen i Teresa Piechociński, którzy są częstymi gośćmi na uroczystościach krakowskiego Bractwa i zaprzyjaźnili się z wieloma krakowskimi braćmi.W efekcie tych zażyłych kontaktów do Krakowa trafiły relikwie św. Teresy z Lisieux, które w pewnym momencie w wyniku spadkobrania, znalazły się w rękach Wolfganga Rinschena. Postanowił on przekazać je Towarzystwu Strzeleckiemu Bractwu Kurkowemu w Krakowie z przeznaczeniem, jako dar do Katedry Wawelskiej.W uznaniu tego niezwykłego gestu Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz – Honorowy Brat Kurkowy ofiarował kościołowi w Valmede relikwie krwi św. Jana Pawła II. Należy podkreślić, że kościół św. Andrzeja jest nie tylko kościołem parafialnym, ale także patronalnym dla tamtejszego bractwa kurkowego, które co najmniej od 1826 roku również nosi imię św. Andrzeja.Uroczystość wprowadzenia relikwii w Valmede odbyła się w asyście bardzo licznie zgromadzonych niemieckich braci kurkowych, ze sztandarami i orkiestrą. Reprezentowane były także władze samorządowe gmin, powiatu, regionu i landu oraz deputowani do Bundestagu, a także Parlamentu Europejskiego. Z Holandii przybyła także Europejski Król Kurkowy 2018 - 2012 Leo Niessen wraz Małżonką Irmą. Delegacji krakowskiej przewodniczył król kurkowy Zbigniew Wolfram, zwany Niepodległym, wraz z przeszłym królem kurkowym Zbigniewem Kwaterem, zwanym Binarnym. Oprócz nich z Polski na uroczystości przybyli także Gniewomir Rokosz – Kuczyński Wielki Kanclerz Towarzystwa Rycerskiego Braci Kurkowych i Jan Księżyk Marszałek Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Krakowie oraz bracia Władysław Przybylski, Andrzej Czekaj, Andrzej Zborowski z Krakowa oraz Piotr Baran z Lubelskiego Bractwa Kurkowego im. św. Jana Kantego.Po uroczystym liturgicznym wprowadzeniu relikwii św. Jana Pawła II do świątyni w Valmede, miał miejsce przemarsz ulicami miejscowości wszystkich braci kurkowych do miejscowego Celestatu, gdzie Wolfgang Rinschen wygłosił bardzo ciekawy referat na temat wieloletniej przyjaźni pomiędzy kardynałem Karolem Wojtyłą i późniejszym Janem Pawłem II, a kardynałem Franz’em Hengsbachem, który urodził się w Valmede i był od czasów studenckich bratem kurkowym Bractwa św. Andrzeja w Valmede, aby wreszcie, jako Biskup Essen, otrzymać zaszczytny tytuł brata honorowego tej strzeleckiej konfraterni.Dla Polaków interesujące jest, że Kardynał Franz Hengsbach, zwany był w Niemczech „polskim duszpasterzem”, bo szczególnie zabiegał o posługę religijną dla Polaków przebywających na emigracji w Zagłębiu Ruhry, zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego.W trakcie spotkania w Celestacie Bractwa Kurkowego św. Andrzeja w Valmede Krakowski Król Kurkowy Zbigniew Wolfram, w asyście swego marszałka Jana Księżyka, wraz z królem przeszłym Zbigniewem Kwaterem wręczyli wyróżnionym Gospodarzom okolicznościowe, srebrne 10-ciozłotowe monety, wybite przez Narodowy Bank Polski z okazji 760 lecia Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Krakowie.Całą uroczystość oficjalnie zakończył tradycyjny capstrzyk bracki i odśpiewanie hymnów państwowych Polski i Niemiec. Biesiada bracka trwała jednak jeszcze długo w noc, służąc integracji i umacnianiu polsko - niemieckich kontaktów i więzi brackich.


 
Św. Jan Paweł II orędownikiem Braci Kurkowych z Valmede - komentarze opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej


Ostanio w Wieści od Braci Kurkowych


TOP 5

Ogłoszenia

wróć

pełna wersja portalu